Teknolojik gelişimin baş döndüren hızı, sizi mevcut yatırımlarınızın verimliliğini artırırken, yeni teknolojileri de entegre etmeye zorluyor. Uluslararası standart ve metodolojiler kullanarak iş stratejinizi destekleyen doğru teknolojik çözümler için çalışıyoruz.

Rekabet gücü ile bilgi teknolojilerini etkin kullanma arasındaki doğrusal ilişki, iyi planlanmış, tasarlanmış, kurulmuş ve kesintisiz hizmet veren bir bilgi teknolojisi altyapısını zorunlu kılıyor. Teknoloji danışmanlığı hizmetlerimiz, teknoloji bilgisi, entegrasyon deneyimi ve alan uzmanlığı ile doğru altyapılara sahip olmanızı sağlıyor.

Teknoloji danışmanlığı hizmetlerimizde kanıtlanmış referans metodolojileri kullanıyoruz. Uluslararası standartlardaki danışmanlık hizmetimiz şu temel adımlardan oluşuyor:

  • BT politikalarının analizi ve oluşturulması
  • Sistem altyapı analizi ve tasarımları
  • Çözüm modelinin oluşturulması
  • İşletme ve bakım prosedürlerinin
  • oluşturulması
  • Maliyet analizi (ROI)
  • Proje savunması ve sunumu